Sas Distilleries

Tradition, Craft & Quality

ONS VERHAAL

Sas Distilleries is een familiestokerij, opgericht in 2014 door Prof. Dr. Benedikt Sas en MSc. Katia De Henau.

Benedikt is de meester-stoker. Hij heeft naast een doctoraat in organische scheikunde ook diepgaande  kennis van smaak- en voedingstoffen, en verdiept zich in de studie van alchemische werken. Aan de universiteit van Gent geeft hij les over bedrijfsstrategie en innovatie management aan de toekomstige bio-ingenieurs.

Katia heeft een masterdiploma scheikunde en verschillende specialisaties in kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement in de voedingsindustrie.

Ook zij verdiept zich in de studie van alchemische werken en kruidenkennis.

Het logo van Sas Distilleries is het wapenschild van de familie Sas.

De drie zwarte strepen op een gouden schild, gekruist door een zilveren streep met groene klavers, verwijzen naar het wapenkleed van de Saksen. De afgerukte everzwijnenkop symboliseert kracht en moed.

Dit wordt ook uitgedrukt in de familieslogan "VIRES ET PERSEVERENTIA", kracht en doorzettingsvermogen.

De familie Sas kunnen hun voorouders terugbrengen tot 1393, binnen het Hertogdom Brabant.

De hertogin van Brabant was zeer dankbaar voor de oprichting van het Sint-Johannes Beneficium door Johannes Sas in het begijnhof van Herentals, en heeft hem daarom vrijgesteld van het betalen van accijnzen. Deze vrijstelling is jammer genoeg niet meer geldig voor de familie...